Tel. 0113 383 275

www.multimuziek.nl

info@multimuziek.nl

 
 


Muzieklessen Cursusjaar 2016 - 2017

 

Algemene Informatie

·     Piano, orgel, keyboard

·     Orgelles in kerk naar wens

·     Lessen theorieleer en harmonieleer (op aanvraag)

·     Groepslessen indien voldoende belangstelling

 

Er wordt lesgegeven door Conservatorium gediplomeerde docenten.

De lessen worden bij u aan huis of in een kerk gegeven.

Moderne lesmethoden en hulpmiddelen worden toegepast om een prettige,

vlotte en productieve muzikale ontwikkeling te verzekeren.

 

 

1  Privéles:

U kunt zelf bepalen welk genre muziek u wilt beoefenen: kerkmuziek, klassiek, licht klassiek, “bekend,” lichte muziek enzovoorts.

Met privéles kan op elk gewenst moment worden begonnen. Er kan per les worden betaald en u bent voor de eerste 3 lessen

niet gebonden aan een opzegtermijn. Na 3 lessen verbindt u zich aan een minimale cursusduur van 3 maanden (per kalenderkwartaal)

volgens de *Algemene voorwaarden.

 

2  Groepslessen en ensembles:

Bij voldoende aanvraag kan vanaf januari of augustus (na de vakantie) met een nieuwe groep worden gestart.

Er kan per les worden betaald maar u verbindt u aan een minimale cursusduur van 3 maanden volgens de *Algemene voorwaarden.

 

 

*Algemene voorwaarden

·         Inschrijfgeld alleen van toepassing bij eerste keer inschrijven.

·         De lestarieven worden per cursusjaar vastgesteld en blijven dan voor een jaar geldig.

·         Cursusjaar 2016 – 2017:  38 wekelijkse lessen / 19 twee wekelijkse lessen.

·         De lesgeld van het gehele cursusjaar moet worden voldaan in 4 gelijke delen:

·         (25% van het lesgeld van het gehele cursusjaar per keer).

·         De uiterste data voor ontvangst van deze betalingen zijn:

30 september 2016, 30 december 2016, 30 maart 2017 en 30 juni 2017.

Minimaal 2 weken voor deze datums ontvangen leerlingen een factuur ter herinnering.

·         Betalingen kunnen alleen worden verwerkt bij vermelding van debietnummer.

·         Voor late betalingen heeft Multi Muziek het recht administratieve kosten en rente in rekening te brengen.

·         Cursusduur is minimaal 3 maanden.

·         Opzegging is slechts mogelijk per 30 september, 31 december, 31 maart of 15 juli met 1 maand voorafgaande kennisgeving.

·         Het annuleren van een les door de leerling leidt niet tot ontheffing van de verplichting tot het voldoen van het lesgeld.

Alleen bij ernstige of langdurige ziekte of verhuizing wordt er vrijstelling van het betalen van lesgelden verleend.

·         Voor meer dan 2 keer per jaar verzuim of ziekte van de docent zijn geen lesgelden verschuldigd.

·         Bij individuele lessen worden maximaal 4 lessen per jaar door groeplessen of voorspeelavonden vervangen;

bij lessen per 14 dagen: 2 lessen per jaar.